Calpe Alicante 2021

Nära vårt hotell i Calpe, Hotel Port Europa
Penyal d'Ifach, med högsta punkten på 260 m. Cirka 1 km från vårt hotell.
Resterna av en gammal väderkvarn.
Landet är högt. Vår kortaste cykeltur var 25 km med total stigning 440 m